KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naše oddelenie služieb zákazníkom je vám k dispozícii zodpovedať akékoľvek otázky

POTREBUJETE POMôCŤ?

Potrebujete pomôcť? Vyplňte nasledujúci formulár a náš personál vás bude kontaktovať!

  ORGÁN DOZORU

  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 032/640 01 09
  fax č. 032/640 01 08
  email: tn@soi.sk