Vaše overenie prebehlo v poriadku.

Potvrdzujeme prijatie vyplneného formulára Vašimi údajmi.